goede doelen

 

Een belangrijk uitgangspunt van de 10 Mijl van Zwolle Zuid is dat een gedeelte van de opbrengst aan een goed doel geschonken wordt. In 2017 is gekozen voor het Autismehuis De Toren in Zwolle.

Kinderen moeten gezond en veilig hun talenten kunnen ontwikkelen, opgroeien en naar hun mogelijkheden meedoen in de samenleving. Voor de kinderen waar Autismehuis De Toren zich op richt is dat niet vanzelfsprekend. De Toren, een initiatief gestart door de ouders van Sven, biedt een ontwikkelplek aan jonge kinderen met een instroomleeftijd van 3 tot 9 jaar. De kinderen hebben geen onderwijsplek (regulier of speciaal) of dreigen hier uit te vallen. Dit als gevolg van hun op de voorgrond staande autistische stoornis die hen belemmert vanuit zichzelf te leren leren en ontwikkelen.

De Stichting vrienden van Autismehuis wil de mogelijkheden van deze kinderen aanjagen en zal de gelden die de DSM 10 Mijl van Zwolle-Zuid beschikbaar stelt, gebruiken om juist op het motorische vlak deze kinderen meer uitdaging en ontwikkelkansen te bieden.

Ontwikkelplek De Toren is gevestigd op de Herfterlaan 2 in Zwolle op het maatschappelijke bedrijventerrein dat beheerd wordt door de Stichting Meedoen in het Groen. Ideeën van bedrijven of mensen om het initiatief zelf ook te steunen met donaties dan wel giften in natura zijn meer dan welkom.

Kijk voor meer info of contactmogelijkheden op www.autismehuis.nl/detoren, www.vriendenvanautismehuis.nl en/of www.meedoeninhetgroen.nl