Goede doelen


Een belangrijk uitgangspunt van de 10 Mijl van Zwolle Zuid is dat een gedeelte van de opbrengst aan een goed doel geschonken wordt. Voor de editie van 2019 verbinden wij ons aan de Stichting Empower. Deze stichting ontvangt tijdens ons evenement een cheque ter ondersteuning van hun mooie activiteiten.

Al jaren loopt Stichting Empower mee met de DSM 10 Mijl van Zwolle-Zuid. We staan er dan ook helemaal achter dat Stichting Empower dit jaar onze goede-doelen-cheque in ontvangst gaat nemen.

Stichting Empower is een non-profit organisatie voor begeleiding van kinderen, jongeren en jong volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Door middel van bewegen en actief samenwerken overwinnen cliënten angsten, ervaren ze successen en ontwikkelen ze een positief zelfbeeld. Binnen een veilig pedagogisch basisklimaat wordt vanuit het positieve zelfbeeld gewerkt aan persoonlijke leerdoelen zoals sociale en maatschappelijke competenties, weerbaarheid en praktische vaardigheden ten behoeve van zelfredzaamheid.

Empower betekent zoveel mogelijk eigen regie voeren, zelfstandig beslissen.
Stichting Empower zet zowel mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) als hun begeleiders in hun kracht. Het symbool van onze Stichting is opplussen; streven naar verbetering en groei in ontwikkeling vanuit succeservaringen. De jongere zelf staat centraal tijdens de begeleiding. Wat en hoe wil iemand leren? Door te zorgen voor een goede vertrouwensband tussen jongere en pedagogisch medewerker, ontstaat een veilige sfeer waarin de jongere zich kan ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied en bij praktische vaardigheden in het dagelijks leven.

Methodiek Autisme sportief
Beweging zorgt bij de een voor extra energie en een ander raakt juist het teveel aan energie kwijt. Door succeservaringen tijdens bewegen, groeit het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van jongeren met ASS. Vanuit dit positieve zelfbeeld is iemand makkelijker te coachen op het aanleren van vaardigheden. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat jongeren die antipsychotica gebruiken, hierdoor een verhoogd risico hebben op hypertensie, diabetes mellitus, obesitas en hypercholesterolemie. Door de methode Autisme Sportief konden een aantal deelnemers stoppen met medicatie waaronder antipsychotica.
De begeleiding van Stichting Empower is gebaseerd op de methodiek van Autisme Sportief volgens de principes ‘kruipen’, ‘lopen’ en ‘rennen’.
Met ‘kruipen’ bedoelen we de ‘drempel’ over stappen. Met andere woorden: de eerste stap zetten om een activiteit te ondernemen. Met de begeleider wordt een planning gemaakt en een leerdoel gekozen om aan te werken.
Met ‘lopen’ bedoelen we fysiek aan de gang gaan; met een individuele begeleider of in een kleine groep werken deelnemers aan leerdoelen. Op een ontspannen manier in eigen tempo in kleine stapjes barrières overwinnen en zelfvertrouwen opbouwen.
Met ‘rennen’ zetten we de laatste stap in het proces. Zelfstandig de activiteit uitvoeren, zelfstandig meedoen in de groep waarbij contacten met andere deelnemers zijn opgebouwd of meedoen met activiteiten waarbij succeservaringen worden opgedaan.

ww.stichtingempower.nl 

 

facebook
twitter
instagram